رفع مشکلات سایت وردپرسی

حل مشکلات پیچیده بخش های مختلف سایت وردپرسی و بررسی تداخل های بین افزونه ها و قالب و فایل ها و کد های سایت، برای سایت هایی که دارای پشتیبان فنی نیستند و نمیخواهند زیاد هزینه بکنند برای رفع مشکلات فنی سایت

نحوه ثبت سفارش و توضیحات